Inspektor ochrony danych: Jacek Andrzejewski, kontakt e-mail: ochronadanych@aptekiprima.pl